Kontakt

HOTEL ARCADIA*****BRATISLAVA

Františkánska 3, SK -81101 Bratislava
Tel.: +421 2 59 49 05 00
Fax: +421 2 59 49 05 55
E-mail: info@arcadia-hotel.sk

L´OLIVE RESTAURANT
Rezervujte si stôl na tel.č.: 02 / 59 49 05 00
e-mail: info@arcadia-hotel.sk

Registrácia:
Obchodný register Okr. súdu BA I,
v oddiele Sro, vl.č. 37082/B

Fakturačné údaje:
Hotel Arcadia, s.r.o.
Zámočnícka 8
811 03 Bratislava
Slovenská republika
ICO : 35 948 906
IC DPH : SK2022043243
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava
EUR : 1352281031/1111
IBAN : SK41 1111 0000 0013 5228 1031
BIC : UNCRSKBXGPS súradnice: N48.1450726°, E17.1082066°

 
Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok
Raňajky
6:30 - 10:30
Obed
12:00 - 14:00
Večera
18:00 - 20:00
Sobota - Nedeľa
Raňajky
7:00 - 11:00
Obed
12:00 - 14:00
Večera
18:00 - 20:00
48.1450726,17.1082066